Term and Condition

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านการสั่งซื้อสินค้า
1. การสั่งซื้อสินค้าจะเสร็จสิ้นต่อเมื่อลูกค้าได้ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผ่านทางช่องทางต่างๆที่บริษัทกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการตัดบัตรเครดิต , บัตรเดบิต , หรือการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร
      1.1 ) การชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร ต้องแจ้งหลักฐานยอดชำระและเวลาที่ทำการโอนเข้ามา (ในกรณีที่ทาง
      บริษัทไม่สามารถตรวจสอบได้เป็นบางกรณี) เช่น ใบสลิปการโอน ภาพหน้าจอการโอนเงินสำเร็จ
      มาทางแฟกซ์ , อีเมลล์ , ทางไลน์ , ทางการโทรศัพท์หากไม่สะดวกตามช่องทางข้างต้น เป็นต้น
2. เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินแล้วคุณจะได้รับอีเมลล์ยืนยันจากเรา onlinestore@coolplanetthailand.com
   เป็นใบกำกับสินค้า
 
เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
1. ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าออกไปในวันถัดไปหลังจากทำการชำระสินค้าแล้ว ผ่านทาง EMS ไปรษณีย์ไทย
  หรือทางบริษัทขนส่งเอกชน หลังจากจัดส่งเสร็จสิ้นเราจะแจ้งเลข EMS ให้กับท่านทางข้อมูลที่ลูกค้าได้กรอกไว้
  ตอนลงทะเบียน
2. สินค้าจะถูกส่งถึงมือลูกค้าภายใน 2-3 วัน ( ระยะเวลาขึ้นอยู่กับืางไปรษณีย์ไทย หรือ บ.ขนส่งเอกชนนั้นๆ)
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ
1. ทางบริษัทจะไม่มีนโยบายการคืนสินค้าเมื่อการชำระและจัดส่งเสร็จสิ้น
2. ทางบริษัทจะไม่มีนโยบายการคืนเงินเมื่อการชำระและจัดส่งเสร็จสิ้น
3. ลูกค้าสามารถขอเคลมหรือเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีสินค้ามีตำหนิจากทางเรา หรือโรงงานผลิตจริงๆ
4. ถ้าไม่ทำการชำระเงินภายใน 3 วัน order นั้นๆจะถูกยกเลิกทันที
5. ข้อกำหนดและเงื่อนไข ทางบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า